Pojištění domu proti přírodním katastrofám

Pojištění domu proti přírodním katastrofám

 

Když se stane přírodní katastrofa, může to mít katastrofální dopad na váš domov. Mnoho majitelů domů proto zvažuje, zda by měli mít pojištění proti přírodním katastrofám. V této článku se budeme podrobněji zabývat tím, co to znamená a zda je to vhodné pro vás.

 

Co jsou přírodní katastrofy

Přírodní katastrofy jsou události, které jsou způsobeny přírodními jevy, jako jsou zemětřesení, povodně, hurikány, tornáda, sucha, požáry a podobně. Tyto události mohou mít katastrofální dopad na majetek a životy lidí. Proto je důležité na tato rizika myslet a maximálně se ochránit.

 

Proč by měl mít majitel domu tuto pojistiku

Majitelé domů by měli mít pojištění proti přírodním katastrofám, protože tyto události mohou být velmi nákladné a majetek může být zničen. Pokud máte pojištění majetku, můžete mít klidné svědomí, že vaše nemovitost je kryta v případě škody, včetně zdraví osob.

 

Co všechno pojištění kryje

Pojištění domu proti přírodním katastrofám může krýt mnoho různých situací/věcí, v závislosti na konkrétním nastavení pojistné smlouvy. Zahrnuje obvykle náklady na opravy nebo náhradu (znovupostavení) poškozeného domu, náklady na náhradu ztracených nebo poškozených osobních věcí (včetně financí) a v neposlední řadě života a zdraví osob a zvířat.

 

Tip: Nezapomeňte, že je důležité mít nastaveny správně (aktuální) limity pojistného krytí, jinak pojišťovna může přistoupit ke krácení vyplacených prostředků. Proto dbejte na pravidelnou aktualizaci (1x ročně) a srovnejte si nabídky pojištění majetku na českém trhu.

 

Jaké jsou typy (krytých rizik) pojištění

Velmi často jsou tato pojistná krytí proti přírodním katastrofám součástí základního pojištění a není třeba je tak doplňovat do smlouvy.

Přírodní katastrofy Kryté riziko
Povodně a záplavy Zatopení domu, poškození interiéru a další škody způsobené vodou.
Vítr a bouře Pád stromů na dům, odtržení střechy, rozbití oken a další škody způsobené silným větrem.
Zemětřesení Trhliny v zdi, sesuvy půdy a další škody způsobené otřesy země.
Sníh a led Protržení střechy, poškození komínů a další škody způsobené váhou sněhu a ledu.

Jak bylo psáno výše, každé pojištění může mít specifické podmínky a rizika, a proto je důležité si před uzavřením pojištění pečlivě zkontrolovat, jaká rizika jsou v pojištění zahrnuta a jaká jsou vyloučena.

 

Výhody a nevýhody pojištění domu proti přírodním katastrofám

Pojištění domu proti přírodním katastrofám má řadu výhod, jako je například ochrana majetku před nepředvídatelnými přírodními událostmi. Pokud se v domě vyskytnou škody způsobené povodněmi, bouřemi, požáry nebo jinými katastrofami, pojišťovna zaplatí opravu nebo náhradu za zničený majetek. Pojištění také umožňuje majitelům domů snížit riziko finančních ztrát v případě katastrofy.

Nicméně existují i některé nevýhody, které musí majitelé domů brát v úvahu před uzavřením smlouvy o pojištění. Některé pojišťovny mohou mít vysoké sazby nebo vylučovací klauzule, které způsobují, že pojištění není vždy cenově dostupné nebo účinné pro všechny typy katastrof. Také mohou být určité výluky v pojištění, například pokud bylo způsobeno nedostatečnou údržbou nebo opakovanými škodami v minulosti.

 

Jak vybrat vhodné pojištění

Když majitel domu zvažuje, zda se pojistit proti přírodním katastrofám, měl by zvážit několik faktorů. Nejdůležitější faktor je umístění domu a jaké jsou katastrofy pravděpodobné v dané oblasti. Například, pokud je dům v oblasti náchylné k povodním, měl by majitel domu zvážit pojištění proti povodním. Stejně tak, pokud je dům v oblasti, kde jsou časté zemětřesení, měl by majitel domu zvážit pojištění proti zemětřesení. Ano, i v České republice se vyskutuje zemětřesení.

Dalším faktorem, který by měl být zvažován, je výše spodní vody. Pokud je dům postaven blízko k vodě, mohou být pravděpodobné povodně, takže majitel domu by měl zvážit pojištění proti povodním. Pokud je dům postaven na kopci, může být pravděpodobné, že bude vystaven zemětřesení, takže majitel domu by měl zvážit pojištění proti zemětřesení.

Dále pak by měla být zvažována cena pojištění a limity krytí. Majitel domu by měl pečlivě srovnat a prozkoumat různé možnosti pojištění a zkontrolovat, zda je cena pojištění v souladu s přínosy, které jednotlivé nabídky poskytují - Srovnání pojištění nemovitosti (dům, byt, chata, chalupa a další nemovitosti).

Pojistná smlouva by měla být srozumitelná a stručná. Obsahem každé pojistky, vycházející s pravidel Your Europe, by pak mělo být:

 • název pojistného produktu a pojišťovny, která jej poskytuje
 • druh pojištění
 • na co se pojištění vztahuje
 • na co se pojištění nevztahuje
 • všechna omezení pojistného krytí
 • vaše povinnosti
 • kdy a jak musíte provádět platby
 • kdy pojištění vzniká a kdy zaniká
 • jak lze pojištění vypovědět

 

Jaké jsou nejběžnější chyby?

Chyby při pojištění domu proti přírodním katastrofám
Nedostatečné pojištění hodnoty domu
Nepřesné určení rizik, která hrozí domu
Nedostatečné pojištění obsahu domu
Nepřesné určení výše pojistného plnění
Neznalost výluk v pojistných podmínkách
Neznalost limitů pojistného plnění
Nedostatečné porovnání nabídek pojišťoven
 

Jaký je postup pro nárok z pojištění

Když dojde k přírodní katastrofě, majitel domu by měl co nejdříve kontaktovat svou pojišťovnu a podat nárok na pojištění. Majitel domu by měl poskytnout pojišťovně co nejvíce informací o škodě, včetně fotografie poškození, dokumentace oprav a výpovědí svědků, pokud jsou k dispozici. Pojišťovna bude muset posoudit rozsah škody a pokrýt náklady na opravy nebo náhradu poškozeného majetku v souladu s politikou pojištění.

 

Otázky a odpovědi: Pojištění domu proti přírodním katastrofám

 • Je pojištění domu proti přírodním katastrofám povinné?

  Ne, pojištění domu proti přírodním katastrofám není povinné, ale je to silně doporučeno pro každého majitele domu.

 • Jaké přírodní katastrofy jsou v České republice nejčastější?

  V České republice jsou nejčastější povodně, vichřice a silné deště, ale také se zde vyskytují zemětřesení.

 • Jaké faktory ovlivňují cenu pojištění domu proti přírodním katastrofám?

  Faktory, které ovlivňují cenu pojištění domu proti přírodním katastrofám, zahrnují umístění domu, typ a velikost domu, dříve zaznamenané škody a další faktory.

Anketa

Máte sjednáno pojištění domu proti přírodním katastrofám?

Celkový počet hlasů: 2

Podporujeme

 Podporujeme Dobrého anděla 

Pojišťovny

Allianz pojišťovna
Česká podnikatelská pojišťovna
ČSOB pojišťovna
Direct pojišťovna
ERV pojišťovna
Generální Česká pojišťovna
Hasičská vzájemná pojišťovna
Inter Partner Assistance
Kooperativa pojišťovna
Maxima pojišťovna
MetLife
NN Životní pojišťovna
Pillow pojišťovna
Pojišťovna VZP
Slavia pojišťovna
Union pojišťovna
UNIQA pojišťovna

Nabízíme:

 • slevy 10-83 % na nové pojištění
 • možnost okamžitého sjednání
 • platnost pojištění ihned
 • garance kvalitních poskytovatelů
 • jen nejlepší nabídky pojišťoven

Platební metody

 • Bankovní převod
 • Platba kartou online
Platba pojištění online kartou Maestro Platba pojištění online kartou Visa electron Platba pojištění online kartou Visa Platba pojištění online kartou MasterCard

© 2011-2023 Všechna práva vyhrazena. Pojistit.eu - srovnání pojištění majetku, vozidel a cestovního pojištění online. Vždy si přečtěte (aktuální) úplné podmínky daného produktu/služby u poskytovatele. Podmínky stránek.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode